Όροι λειτουργίας

Το Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Κορυδαλλού σκοπό έχει:

- την προώθηση της έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των πολιτών της πόλης μας
- την κάλυψη των αναγκών μας χωρίς τη μεσολάβηση χρημάτων και χωρίς την επιδίωξη κέρδους ή πλουτισμού
Τα μέλη του δικτύου προσφέρουν και δέχονται προϊόντα και υπηρεσίες με μία ανταλλακτική μονάδα δημιουργώντας νέες σχέσεις αλληλεγγύης και μια νέα μορφή κοινωνίας.

ΟΡΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ
1.Ονομασία ανταλλακτικής μονάδας: ΒΟΤΣΑΛΟ
2.Κάθε νέο μέλος αποκτά  έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό. Όλοι οι λογαριασμοί ξεκινάνε από μηδέν (0) και μπορεί να φτάσουν μέχρι το μέγιστο πιστωτικό όριο των 300 μονάδων και μέγιστο χρεωστικό όριο τις 150 μονάδες.Σε περίπτωση που υπάρχουν ανάγκες αύξησης ή μείωσης των ορίων, αυτό θα γίνει έπειτα από γενική συνέλευση. Το άθροισμα όλων των λογαριασμών είναι πάντα μηδέν, πράγμα που εξασφαλίζει τη διαφάνεια του συστήματος.
3.Οι λογαριασμοί είναι ηλεκτρονικοί και σε τακτά διαστήματα διατηρείται αρχείο για λόγους ασφαλείας
4.Κανένα μέλος του δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη ανταλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.
5.Απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών με ρατσιστικό, φυλετικό, σεξιστικό ή παράνομο χαρακτήρα. Η διαχειριστική ομάδα θα τις διαγράφει και το μέλος θα ειδοποιείται . Σε τυχόν επανάληψη το μέλος θα διαγράφεται.
6.Οι ανταλλαγές αφορούν τόσο προϊόντα όσο και υπηρεσίες. Την ευθύνη για την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών έχουν αποκλειστικά τα  μέλη.
7.Οι ανταλλαγές γίνονται αποκλειστικά με ανταλλακτική μονάδα. Δεν επιτρέπεται παράλληλη χρήση €,εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται η αγορά υλικών, όπως για παράδειγμα το κόστος της μπογιάς για έναν ελαιοχρωματιστή κ.λ.π
8.Τα μέλη μπορούν να κάνουν απευθείας ανταλλαγές χωρίς μονάδα, εφόσον το συμφωνήσουν μεταξύ τους.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ένα μέλος να χαρίσει μονάδες σε ένα άλλο μέλος.
9.Το δίκτυο δεν ορίζει καμία ισοτιμία της μονάδας.Η “κοστολόγηση” υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται ελεύθερα από τα μέλη του δικτύου με μοναδικό κριτήριο το κόστος των υπηρεσιών να μην ξεπερνά τις 20 μονάδες/την ώρα. Αυτό το όριο έχει τεθεί ώστε να αποφύγουμε την αδικία και την υπερτιμολόγηση. Σκοπός μας είναι η εξίσωση όλων των υπηρεσιών ωστόσο επειδή σεβόμαστε την ελευθερία όλων των μελών αποφεύγουμε να θέσουμε στενά όρια “κοστολόγησης”.
10.Μετά από κάθε ανταλλαγή υπάρχει η δυνατότητα ποιοτικής αξιολόγησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας χρησιμοποιώντας τα σύμβολα +, – ή ουδέτερο.
11.Το δίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη να ζητήσουν βοηθό όταν έχουν αναλάβει μια υπηρεσία- τεχνική εργασία,μέσα στο δίκτυο και αμειβόμενη μόνο με μονάδες, για την οποία χρειάζονται βοήθεια και τεχνική υποστήριξη.
Για παράδειγμα μπορεί κάποιος ελαιοχρωματιστής να αναλάβει το βάψιμο ενός ολόκληρου σπιτιού και να χρειάζεται βοηθό. Ένα άλλο μέλος του δικτύου μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, να πάρει μονάδες ενώ παράλληλα, θα μάθει και μια νέα τέχνη ( εάν δεν την γνωρίζει).

12. Το δίκτυο δεν δέχεται αγγελίες με σκοπό την εύρεση υπαλλήλου σε θέση εργασίας εκτός δικτύου αμειβόμενη με ευρώ ή με ευρώ και μονάδες.
Μια τέτοια ανταλλαγή είναι αντίθετη προς  τους όρους λειτουργίας όπου αναφέρεται σαφώς  ότι:
α.μέσα στο δίκτυο όλες οι ανταλλαγές γίνονται σε μονάδες και
β.βασική αρχή του δικτύου είναι η ισότητα των μελών ενώ η σχέση ανάμεσα
σε εργαζόμενο και εργοδότη είναι από την φύση της άνιση.
Επιπλέον, η συγκεκριμένη ανταλλαγή υπηρεσίας είναι άδικη καθώς το μέλος που δέχεται να εργαστεί με αυτόν τον τρόπο αμείβεται λιγότερο ενώ ο <<εργοδότης>> βγάζει καθαρό κέρδος σε ευρώ.
13.Τα μέλη με την εγγραφή τους αποδέχονται ταυτόχρονα τους όρους του δικτύου.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1.Για να γίνετε μέλος του δικτύου πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
α. Αφού κάνετε αίτημα ηλεκτρονικής εγγραφής αποκτάτε περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα όπου μπορείτε να περιηγηθείτε σε ορισμένες λειτουργίες.
β. Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε τουλάχιστον μια αγγελία προσφοράς κ μία ζήτησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς οι αγγελίες σας βοηθούν ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές σας και να καλυφθούν οι ανάγκες σας από τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου που θα τις δούν. Η συμμετοχή μας είναι η δύναμη του δικτύου!
γ.Τέλος ,για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας απαιτούνται η φυσική παρουσία σας στο προκαθορισμένο σημείο εγγραφής και ανταλλαγών και η επιβεβαίωση των στοιχείων σας μέσω αριθμού τηλεφώνου από τη διαχειριστική ομάδα.
Το δίκτυο προτείνει, σε όσα μέλη το επιθυμούν, όταν πρόκειται να δεχτούν κάποια υπηρεσία σε ιδιωτικό-κλειστό χώρο να ζητούν περαιτέρω στοιχεία όπως ταυτότητα. Το δίκτυο δεν μπορεί να επέμβει σε τέτοιου είδους συμφωνίες ή διαφωνίες μεταξύ των  μελών αλλά αποτελεί απλώς μια πρόταση. Σε περίπτωση διαφωνίας τα μέλη μπορούν να ακυρώσουν την ανταλλαγή.

2.Τα μέλη του δικτύου που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να επικοινωνούν με τους διαχειριστές στο προκαθορισμένο σημείο εγγραφής και ανταλλαγών ώστε να τους βοηθήσουν στην καταχώρηση αγγελιών και την πραγματοποίηση ανταλλαγών. Τα μέλη αυτά προμηθεύονται κουπόνια με τα οποία θα κάνουν τις ανταλλαγές τους. Τα κουπόνια θα επιστρέφουν στη διαχειριστική ομάδα ώστε να καταχωρηθούν στο σύστημα.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1.Η διαχειριστική ομάδα έχει το δικαίωμα να διαγράψει ένα μέλος που είναι ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα ή έχει φτάσει το λογαριασμό του στο κατώτατο όριο και έχει πάψει να είναι δραστήριο χωρίς σοβαρό λόγο (πχ ασθένεια). Πρωτού οι διαχειριστές προβούν στη διαγραφή το μέλος θα προειδοποιείται.
2.Για να αποχωρήσει κάποιος από το δίκτυο θα πρέπει να επαναφέρει το λογαριασμό του στο μηδέν (0).Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω της προσφοράς και της ζήτησης, είτε χαρίζοντας τις μονάδες του σε άλλα μέλη.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1.Μία φορά τον μήνα θα πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση των ενεργών μελών η οποία θα καλείται να πάρει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα δομής, μορφής και αρχών του δικτύου.
Επιπλέον η Γενική συνέλευση μελών του δικτύου θα είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει αλλαγές που τυχόν χρειαστεί  να γίνουν στους όρους λειτουργίας του.
Η συνέλευση θα πραγματοποιείται με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.
Οι αποφάσεις παίρνονται με ομοφωνία και όπου δεν είναι εφικτό με συναίνεση.
2.Κάθε δύο εβδομάδες θα πραγματοποιείται η Συνέλευση Μελών και Συντονισμού του δικτύου. Η συνέλευση θα είναι ανοιχτή και η συμμετοχή όλων των μελών κρίνεται σημαντική.Θα ασχολείται με λειτουργικά και τρέχοντα θέματα του δικτύου με έμφαση στην δημιουργία ομάδων εργασίας οι οποίες θα προκύπτουν  με προϋπόθεση την ομοφωνία της συνέλευσης.Αν δεν υπάρξει ομοφωνία σε πρόταση για δημιουργία ομάδας το θέμα παραπέμπεται στην Γενική συνέλευση των μελών για περαιτέρω διαβούλευση.Οι ομάδες εργασίας δημιουργούνται ανάλογα τα προτεινόμενα από τα μέλη  θέματα  και εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες διαθεσιμότητες.Τα μέλη δεσμεύονται για δράση στο συγκεκριμένο θέμα και έτσι  ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή και η προώθηση των σκοπών  του δικτύου.

3.Οι διαχειριστές λογαριασμών θα είναι δύο και θα αλλάζουν κάθε 6 μήνες. Παράλληλα θα υπάρχουν και εκπαιδευόμενοι διαχειριστές οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαχείριση τους επόμενους μήνες. Οι διαχειριστές του συστήματος θα παραμένουν όσο χρειάζεται να βρεθούν αντικαταστάτες αφού η συγκεκριμένη θέση χρειάζεται περισσότερες γνώσεις και εκπαίδευση.

4.Οι κανόνες λειτουργίας του δικτύου μπορούν να αλλάξουν μέσα από τις συνελεύσεις των μελών.