Πρόγραμμα Συνελεύσεων Δικτύου

Το πρόγραμμα των συνελεύσεων του δικτύου έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Τις 2 πρώτες Τρίτες κάθε μήνα πραγματοποιείται η ανοιχτή Συνέλευση μελών και συντονισμού.
Θεματολογία της Συνέλευσης:Συζητούνται τα περισσότερα λειτουργικά κ τρέχοντα θέματα του δικτύου, με έμφαση στην δημιουργία ομάδων εργασίας,ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των μελών και να οργανώνονται καινούργιες δράσεις και εκδηλώσεις για τους σκοπούς του δικτύου. Γίνονται ενημερώσεις και συζητήσεις για τις εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η 3η Τρίτη κάθε μήνα είναι αφιερωμένη σε ελεύθερη συζήτηση.Στα πλαίσια της επικοινωνίας, της ζύμωσης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών και όχι μόνο.

Την 4η εβδομάδα πραγματοποιείται η Γενική συνέλευση των μελών του δικτύου
Θεματολογία:Η γενική Συνέλευση ασχολείται με θέματα αρχών,δομής και μορφής του δικτύου.
Μόνο η Γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αλλαγές σε όρους λειτουργίας.
Ακόμα γίνονται ενημερώσεις από τις υπάρχουσες ομάδες εργασίας και τις ανάγκες τους καθώς και απολογισμός των δράσεων των ομάδων αλλά και του δικτύου γενικότερα.

Οι συνελεύσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 7:00μμ στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο pasamontana (Δημητρακοπούλου 23)

Για την επίτευξη των στόχων του δικτύου, για να κάνουμε πράξη έννοιες όπως οριζοντιότητα-αυτοοργάνωση,συμμετοχικότητα είναι περισσότερο απο απαραίτητη η παρουσία όλων μας στις συνελεύσεις.
Η συμμετοχή είναι η δυναμή μας!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>